czwartek, 15 września 2016

W sprawie ekranów c.d.

Na pismo Wójta wystosowane do Wojewody Podkarpackiego pani Ewy Leniart oraz Dyrektora Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pana Wiesława Kaczora w sprawie konieczności zamontowania ekranów akustycznych i antyolśnieniowych nadeszły odpowiedzi, które poniżej można przeczytać.

Pismo Wójta zamieszczone zostało w poście 

"Ekrany akustyczne potrzebne od wczoraj"Pismo Wojewody Podkarpackiego:
 "uprzejmie informuję, że w tut. Urzędzie nie toczy się żadne postępowanie w sprawie budowy autostrady A-4 na odcinku przebiegającym przez tereny Gminy Czarna, /.../ wydanie nowej decyzji pozwalającej na budowę ekranów może nastąpić tylko na wniosek Inwestora, tj. GDDKiA Oddział w Rzeszowie.   W związku z powyższym kopia w/w pisma została przekazana do GDDKiA Oddział w Rzeszowie, z prośbą o rozważenie przedstawionych w piśmie postulatów, i udzielenie informację, jakie jest stanowisko GDDKiA Oddział w Rzeszowie w tej sprawie."
Pismo GDDKiA:
"Konieczność analizy rozwiązań projektowych w zakresie zabezpieczeń akustycznych, zaprojektowanych pierwotnie i zatwierdzony Decyzją Wojewody Podkarpackiego, z dnia 20.10.2010 r., /.../ była wynikiem zmiany (któa nastąpiła w 2012 r.) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, polegające na podwyższeniu dopuszczalnych wartości poziomu hałasu."


Media również podjęły temat:

"Hałas z autostrady przeszkadza mieszkańcom Czarnej"


"Huk z autostrady niszczy zdrowie i życie mieszkańców gminy Czarna"Stowarzyszenie WiR-Kopernik wystosowało pismo w sprawie konieczności zamontowania ekranów akustycznych do GDDKiA Oddział w Rzeszowie1 komentarz:

  1. Rozumiem intencje, jednak mam pytanie - czy ktoś z inicjatorów tej akcji wykonał wcześniej, we własnym zakresie pomiary hałasu? Bo jeżeli tak i normy są przekroczone, to innicjatywa jak najbardziej słuszna. Jeżeli jednak nikt takich pomiarów nie przeprowadzał, lub natężenie hałasu mieści się w granicach normy, to uważam całą akcję za typowe "wychodzenie przed orkiestrę".

    OdpowiedzUsuń