wtorek, 6 września 2016

Po Zebraniu Wiejskim

2 września 2016 r. w Ośrodku Kultury w Czarnej odbyło się Zebranie Wiejskie.
W Zebraniu udział wzięli Wójt gminy Czarna p. Edward Dobrzański, ks. Proboszcz Zbigniew Góra, Skarbnik gminy p. Janusz Kuźniar, Radni Gminni p. Sławomir Chudzik wiceprzewodniczący RG i p. Dariusz Kulka, członkowie Rady Sołeckiej, Prezes Stowarzyszenia WiR-Kopernik p. Łukasz Belter, przedstawiciele Biura Projektowego z Rzeszowa oraz mieszkańcy sołectwa Czarna. 

Po powitaniu prowadząca Zebranie Sołtys Maria Kiwała-Barnat jako pierwszych o zabranie głosu poprosiła przedstawicieli Biura Projektowego opracowującego projekt przebudowy linii średniego napięcia biegnącej przez naszą wieś.
Pani kierownik BP podała cele wykonania projektu, wyjaśniała nieporozumienia z nim związane i kwestie dotyczące podpisywania umów. Można było indywidualnie zadawać pytania.Głównym punktem wrześniowego Zebrania Wiejskiego jest podjęcie uchwały odnośnie funduszu sołeckiego na rok 2017. 

Droga 1265 od niedawna posiadająca status „gminnej” leży po północnej stronie pastwiska. Jej utwardzona stara nawierzchnia jest wąska i bardzo zniszczona. Wymaga gruntownej naprawy.
Następnie Wójt zabrał głos  i przedstawił, jakie bieżące działania podejmowane są na rzecz wsi Czarna i jej mieszkańców
Skarbnik Gminy poinformował zebranych o tym, że należy wszelkie należności: (podatek, opłataśmieciowa i inne opłaty) wpłacać we właściwym terminie, aby uniknąć upomnienia.Slajdy przedstawiają inne tematy poruszane podczas Zebrania przez Wójta oraz przez prowadzącą.Na zakończenie części informacyjnej Prezes Stowarzyszenia WiR-Kopernik opowiedział o inicjatywach podejmowanych przez członków Stowarzyszenia.
Skrót wypowiedzi umieszczony jest na slajdzie. Więcej pod adresem tam umieszczonym.
Wiele informacji można znaleźć na facebooku Stowarzyszenia.


W części następnej mieszkańcy wyrażali swoje opinie i zgłaszali wnioski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz