piątek, 2 listopada 2012

Pomnik Milenijny w Czarnej


Monument upamiętniający

Wielki Jubileusz 2000-lecia

Chrześcijaństwa oraz pięć 

wieków osadnictwa w Czarnej.

Pomnik ten to metalowy Krzyż, obok niego sześcioboczny postument, a na nim kamień, do którego została przymocowana tablica z napisem:

Na chwałę Boga Wszechmogącego 
-        w 2000 – lecie Chrześcijaństwa, 
-        średniowiecznego osadnictwa i lokacji 
wsi Czarna w 1562 r.
Wspólnota Parafialna. 12. IX. 2000 R.


Na wspomnianym postumencie jest sześć wnęk, w których zostały umieszczone ziemia prochy z miejsc szczególnie ważnych dla Polaków, o czym informują tablice z napisami: 


 


(1) Skały: Grota Narodzenia Pana Jezusa i Góry Golgota, Jasna Góra, Licheń, Fatima, Lourdes, La Salette.      


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz