poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Rozwiązywanie umów

środa, 17 kwietnia 2013

Kolektory słoneczne


Zaproszenie na spotkanie informacyjne
na temat Kolektorów Słonecznych
z 45% dofinansowaniem

Wszyscy mieszkańcy Gminy Czarna zaproszeni są
na spotkanie informacyjne na temat
Kolektorów słonecznych z 45% dofinansowaniem.

czwartek, 4 kwietnia 2013

Działki na sprzedaż

W Ó J T   G M I N Y   C Z A R N A
ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna położonych w  miejscowości Czarna, objętych KW RZ1A/00040163/6
Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości, wolne od obciążeń które były wyszczególnione w wykazie z dnia 08.08.2012 roku.

Działki na sprzedaż

W Ó J T   G M I N Y   C Z A R N A
ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna położonych w  miejscowości Czarna, objętych KW RZ1A/00040163/6
Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości, wolne od obciążeń które były wyszczególnione w wykazie z dnia 08.08.2012 roku.