wtorek, 31 marca 2015

niedziela, 29 marca 2015

Działki na sprzedaż

W Y K A Z 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z miejscowości Czarna stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna.
Działając na podstawie art 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. 2014 r., poz.518 z późn. zm.) oraz  Uchwały Rady Gminy w Czarnej Nr XXIII/210/2008 z dnia 24 września 2008 r. p o d a j ę do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Czarna przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego, objętych Księgą Wieczystą Nr  RZ1A/00040163/6
Przedmiotem sprzedaży są:

Działki na sprzedaż

 W Y K A Z 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z miejscowości Czarna stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna.
Działając na podstawie art 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn.zm. ) oraz  Uchwały Rady Gminy w Czarnej Nr XXIII/222/2012 z dnia 16 października  2012  r. p o d a j ę do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, nie obciążonych położonych w miejscowości Czarna przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego, objętych Księgą Wieczystą RZ1A/00040163/6

środa, 25 marca 2015

Obwieszczenie

Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej
zwołuje V Sesję Rady Gminy Czarna
na dzień 30 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.00
w Sali Narad Urzędu Gminy w Czarnej
 
 

Opieka nad psem

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów pozostawionych bez opieki na terenie naszej gminy przypominam mieszkańcom o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna.

piątek, 6 marca 2015

Podatek i śmieciowe

Od poniedziałku 9 marca będą zbierane:
  • I rata podatku gruntowego i od nieruchomości
  • opłata śmieciowa
  • składka na utrzymanie porządku na cmentarzu
  
W Sali Narad Urzędu Gminy: