środa, 22 sierpnia 2012

Telewizja, Internet, telefon

 
Powracam do tego artykułu, ponieważ dochodzą do mnie nadal pytania Mieszkańców Czarnej o możliwość korzystania z usług Spółdzielni Telekomunikacyjnej "WIST" w Łące. 
Jednak zbyt mało osób zdeklarowało się imiennie.
W związku z tym "puszczam" przez wieś listy, na które chętni mogą się wpisać. 

czwartek, 16 sierpnia 2012

Święto Matki Bożej Zielnej

"Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba...
Tęskno mi, Panie..."

15 sierpnia Kościół obchodzi uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Po zakończeniu życia ziemskiego Niepokalana Matka Boża została z duszą i ciałem wyniesiona do chwały niebieskiej. Wniebowzięcie Maryi przypomina ludzkości powołanie do chwały w niebie.

piątek, 10 sierpnia 2012

Działki na sprzedaż

SN. 6840.08.2012                                                                          Czarna, dnia 08.08.2012 r.
W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z miejscowości Czarna stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna.

Działki na sprzedaż


SN. 6840.05.2012                                                               Czarna, dnia 06.08.2012 r
 W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym

czwartek, 9 sierpnia 2012

Wakacje z Ośrodkiem Kultury


Ośrodek Kultury w Czarnej proponuje:


1 sierpnia
"Owocowym Szlakiem" - wyprawa rowerowa, wyjazd godz.9.00 spod Ośrodka Kultury w Czarnej
(poniżej FOTORELACJE)

niedziela, 5 sierpnia 2012

Fundusz Sołecki

Fundusz sołecki tworzony jest przez Radę Gminy, która podejmuje uchwałę, wyrażającą zgodę, (bądź nie wyraża zgody) na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na fundusz sołecki. 
Zwracam się z prośbą i apelem 
do Mieszkańców Wsi 
o wnikliwe przeanalizowanie możliwości przeznaczenia środków przypadających sołectwu Czarna w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013, które wynoszą
23 845, 20 zł.