czwartek, 26 czerwca 2014

Działka na sprzedaż

W Ó J T   G M I N Y   C Z A R N A
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna  wpisanej do Księgi Wieczystej Nr RZ1A/00038720/2.
Przedmiotem przetargu jest niżej wymieniona nieruchomość gruntowa, niezabudowana, wyszczególniona w wykazie z dnia 28.03.2014 roku

niedziela, 15 czerwca 2014

Dziki problem

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie odpowiedział na wniosek Wójta Gminy Czarna pana Edwarda Dobrzańskiego w sprawie przeprowadzenia odłowu lub odstrzału redukcyjnego dzików na terenie gminy Czarna.

(Poniżej linki i wzory zgłoszeń - w związku z dużym zainteresowaniem tematem szkód wyrządzonych na uprawach rolnych)


środa, 11 czerwca 2014

Programy PROW na lata 2014-2020

12 czerwca 2014 r. w siedzibie Biura Powiatowego ARIMR
w Łańcucie przy ul. Traugutta 20 odbędzie się
spotkanie informacyjno-szkoleniowe z zakresu programów PROW na lata 2014 - 2020, w szczególności z uwzględnieniem naboru wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom.