środa, 16 stycznia 2019

Nowa Pani Sołtys

Mieszkańcy wsi Czarna mają powód do radości! Na stanowisko sołtysa zgodziła się kandydować Pani Jowita Baran.

Jest to nie tylko mądra, wykształcona kobieta i wspaniała matka, ale również osoba posiadająca szerokie zainteresowania i umiejętności.
Jestem pewna, że Sołtys Jowita Baran zaprezentuje ciekawe pomysły, podejmie wyzwania, dzięki którym Czarna stanie się jeszcze piękniejszą i atrakcyjniejszą wsią, jak też w miarę możliwości będzie starała się rozwiązywać problemy jej mieszkańców.

Serdecznie gratuluję Ci, Jowito, podjęcia trudnej i odpowiedzialnej decyzji. Życzę Ci wielu osiągnięć, życzliwości, pomocy i chęci współpracy Wójta Gminy, Radnych, Urzędu Gminy, a przede wszystkim Mieszkańców Czarnej,
Sołtys Maria Kiwała-Barnat

czwartek, 10 stycznia 2019

Spotkanie opłatkowe

    
„Pójdźmy wszyscy do stajenki,
do Jezusa i Panienki!
Powitajmy maleńkiego
i Maryję, Matkę Jego”

19 stycznia w Ośrodku Kultury w Czarnej spotykamy się, by wspólnie śpiewać piękne polskie kolędy.
Początek o godzinie 16.00


Harmonogram wywozu śmieci 2019 r.

Zasady odbioru śmieci oraz opłaty pozostają w gminie Czarna takie jak w roku 2018.

Wyjątek stanowi sposób odbioru śmieci wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - będą odbierane w określonym w tabeli dniu sprzed posesji, jak pozostałe odpady.

Brak prądu

11 stycznia od 8.30 do 11.00 przerwy w dostawie prądu w Czarnej w Skotniku i wszystkie domy przy dr. woj. 881 od Krzemienicy do Wisłoka.

sobota, 5 stycznia 2019

Wybory sołtysów

W styczniu 2019 roku odbędą się wybory sołtysów w gminie Czarna.
Kalendarz wyborczy uchwalony na sesji Rady Gminy w Czarnej wygląda następująco:
  • 10 -11 stycznia zgłaszanie Wójtowi Gminy kandydatów na sołtysów odrębnie dla poszczególnych sołectw gminy
  • do 15 stycznia rozplakatowanie obwieszczeń Wójta o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa w poszczególnych sołectwach gminy w porządku alfabetycznym
  • 20 stycznia GŁOSOWANIE

poniedziałek, 24 grudnia 2018

Boże Narodzenie 2018

Na zbliżające się Święta życzę przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.

Kolejny zaś rok 2019 niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń
          
                   Sołtys Maria Kiwała-Barnat

wtorek, 11 grudnia 2018

Spotkanie z Mikołajem i Piotrusiem Panem

W niedzielę 9 grudnia 2018 r. do Czarnej zawitał św. Mikołaj 🎅a
wraz z nim przybył Piotruś Pan👦.

Niedzielne spotkanie z Mikołajem i bajką zostało przygotowane przez Teatr Hybrydowy, Akcję Katolicką i Radę Sołecką oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji.

wtorek, 27 listopada 2018

Dzień Seniora

W sobotę 17 listopada Akcja Katolicka zorganizowała seniorom w Ośrodku Kultury w Czarnej DZIEŃ SENIORA.
Został przygotowany poczęstunek na ciepło i na zimno, były napoje i przekąski. Były też i tańce, a przygrywała Kapela Biesiadna z Gniewczyny.

piątek, 16 listopada 2018

Spacer Niepodległościowy - podsumowanie

„Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze”
„… niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym.” 
11 listopada 2018 r. w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się
VIII Spacer Niepodległościowy.

O godzinie 14.00 przy Pomniku Milenijnym w Czarnej spotkało się około 200 osób.