piątek, 18 sierpnia 2017

Wieniec dożynkowy 2017


We wtorek obchodziliśmy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w polskiej tradycji Matki Bożej Zielnej.

W tym roku wieniec dożynkowy przygotowany został przez mieszkańców przysiółka Skotnik. 

Działki na sprzedaż /mieszkaniowe

WÓJT  GMINY  CZARNA
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna wpisanej  do Księgi Wieczystej Nr  RZ1A/00040163/6.Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości, gruntowe, niezabudowane, nieobciążone które były wyszczególnione w wykazie z dnia 24. 04. 2017 roku.

Działki na sprzedaż /usługi, produkcja

 W Ó J T   G M I N Y  C Z A R N A
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna  wpisanej  do Księgi Wieczystej Nr  RZ1A/00040163/6.Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości, gruntowe, niezabudowane, nieobciążone które były wyszczególnione w wykazie z dnia 24. 04. 2017 roku.

poniedziałek, 31 lipca 2017

Fotowoltaika ze wsparciem

Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańcow gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy"

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia informacyjne dla mieszkańców gmin, potencjalnych beneficjentów projektu pt. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” dotyczącego montażu i użytkowania instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.

W Czarnej szkolenie odbędzie się 2 sierpnia w Ośrodku Kultury. Początek godz. 16.00

środa, 5 lipca 2017

Projekt "Matematyka, która procentuje"

Stowarzyszenie WiR-KOPERNIK uzyskało dofinansowanie z Fundacji mBanku na kolejny projekt, tym razem jest to "Matematyka, która procentuje". 

Projekt trwa od końca maja do końca listopada z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych. W projekcie tym uczestniczą chętni uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.

środa, 28 czerwca 2017

Nowe zasady wycinki drzew

Od 17 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja O Ochronie Przyrody, która zmienia dotychczas obowiązujące zasady, w myśl których właściciel nieruchomości mógł wyciąć drzewo bez jakiejkolwiek kontroli.
Zaostrza ona złagodzone w grudniu 2016 r. przepisy ustawy o ochronie przyrody - wracają pomiary obwodów na wysokości 5 cm, wprowadzono obowiązek zgłoszenia zamiaru wycinki, a gminni urzędnicy będą musieli w terenie oglądać drzewa, które mają zostać usunięte.

poniedziałek, 12 czerwca 2017

Zebranie Wiejskie

13 czerwca 2017 r. (wtorek) o godzinie 20.00 w Ośrodku Kultury w Czarnej odbędzie się
                   ZEBRANIE WIEJSKIE
Proponowany porządek zebrania:

środa, 7 czerwca 2017

Piknik w Czarnej

W niedzielę 11 czerwca spotykajmy się
przy Orliku w Czarnej podczas

Pikniku Rodzinego


Atrakcje, zabawy, konkursy, muzyka, śpiew i taniec,
a przede wszystkim uśmiech i dobry humor

Z historii Czarnej