czwartek, 22 grudnia 2011

Święta Bożego Narodzenia


" To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może.
To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne po cichu wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru zło ze wstydu umiera,
widząc, jak silna i piękna jest Miłość, gdy pięści rozwiera.
To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków,
 

pod dachem tkliwej kolędy Bóg rodzi się w człowieku."

Owocnych refleksji nad faktem,
Że Bóg stał się człowiekiem,
Odtąd zawsze jest z nami.
Jest z nami, gdy się cieszymy i płaczemy,
gdy pracujemy i odpoczywamy.
Jest nawet wtedy, gdy grzeszymy...

   
Pełnych pokoju Świąt Bożego Narodzenia
i błogosławionego Nowego Roku 2012!


wszystkim Mieszkańcom Czarnej
 - życzy Sołtys i Rada Sołecka

wtorek, 20 grudnia 2011

Informacja - Działki na sprzedaż


WÓJT   GMINY   CZARNA
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż  nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna położonych w  miejscowości Czarna, objętych KW RZ1A/00040163/6
Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości, które były wyszczególnione w wykazie z dnia 21.10.2011 roku.

wtorek, 13 grudnia 2011

Kocham śpiewać

W sobotę 10 grudnia w Ośrodku Kultury w Czarnej odbył się konkurs wokalny 
"Kocham śpiewać"
 zorganizowany przez  Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej oraz Polskie Radio Rzeszów. 

Grand Prix wyśpiewała Sylwia Skrobacz z Krzemienicy zdobywając nagrodę główną - NAGRANIE w studiu Polskiego Radia Rzeszów.

czwartek, 1 grudnia 2011

Informacja - Działki na sprzedaż


O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
W Ó J T  G M I N Y  C Z A R N A
ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony.
/ licytację / na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna.
Przedmiotem przetargu jest niżej wymieniona nieruchomość, która była wyszczególniona w wykazie z dnia 12.07.2011 r.