Stowarzyszenie WiR-KOPERNIK


"Zróbmy coś dla dobra dzieci, dobra lokalnej
społeczności nie oczekując nic w zamian"


"Stowarzyszenie na Rzecz
Wiedzy i Rozwoju"
Nazwa Stowarzyszenia jednoznacznie ma określać charakter jego działalności.
Wiedza właściwie spożytkowana to rozwój. Nie tylko intelektualny, ale i duchowy, fizyczny, gospodarczy.

Inspiracją do powołania Stowarzyszenia było otwarcie Centrum Kopernikowskiego w Zespole Szkół w Czarnej.


* 2 września 2016 r. na Zebraniu Wiejskim w Czarnej Prezes Stowarzyszenia p. Łukasz Belter odczytał następującą informację o działalności Stowarzyszenia WiR-Kopernik:

Sprawozdanie Pani Iwony Międlar – Nauczyciela Matematyki z Zespołu Szkół w Czarnej i Wiceprezesa Stowarzyszenia WiR-Kopernik:

Stowarzyszenie WiR-Kopernik swoją działalnością obejmuje dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Czarnej i stwarza im warunki do rozwijania zainteresowań przedmiotami matematyczno - przyrodniczymi. Od początku swojej działalności organizowaliśmy lub współorganizowaliśmy różnego rodzaju inicjatywy, m.in:
  1. wyjazd uczniów gimnazjum na I Spotkania Naukowo - Techniczne do Łańcuta. Celem imprezy była popularyzacja nauki i najnowszych technologii wykorzystywanych często na lekcjach przedmiotów zawodowych i ścisłych.
  2. warsztaty podczas ferii zimowych z fizyki, matematyki, astronomii i projektowania z klocków Lego. Podczas zajęć uczniowie uczyli się projektować, budować i programować swojego robota z klocków Lego Mindstorms EV3. Dzięki temu mogli bawić się nauką, poprzez samodzielne poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla danego zadania.
  3. dofinansowanie do szkolnej wycieczki uczniów do Niepołomic - do obserwatorium astronomicznego jak również sfinansowanie wyjazdu do obserwatorium w Jaśle w ramach wymiany doświadczeń
  4. obserwacje astronomiczne dla uczniów z naszej szkoły jak również Przedszkola nr 1 i nr 2 z Czarnej oraz uczniów z Woli Małej i Rakszawy
  5. akcja „Sprzątanie potoku Terliczka”, w której aktywnie wzięli udział  uczniowie ZS w Czarnej
  6. trzydniowe warsztaty fizyczne prowadzone przez wolontariuszy Fundacji PROJEKTOR dla uczniów gimnazjum. Podczas  warsztatów studenci pokazali naszym uczniom jak można zrozumieć fizykę poprzez doświadczenia i eksperymenty, a tym samym udowodnili, że ten trudny przedmiot może być ciekawy i fascynujący.
  7. współorganizowanie wycieczki dla uczniów klas 4 – 6 SP i I – III GIM do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czarnej
  8. projekt na najbliższe 4 miesiące: uzyskanie grantu w ramach programu "mPotęga" dla uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej (realizacja od września do grudnia br.). Projekt ma na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych, pokazanie praktycznego zastosowania matematyki oraz rozwijania kreatywności wśród uczniów. Odbiorcami są również rodzice uczniów uczestniczących w projekcie.Informacja z działalności Stowarzyszenia w sprawie problemu hałasu od autostrady:

W 2012 roku Minister Środowiska złagodził normy hałasu przyjęte w 2007 roku.
W wyniku tych zmian 41-kilometrowy odcinek autostrady A4 z Rzeszowa do Jarosławia oddany do użytku w lipcu 2016 roku, nie posiada wystarczających zabezpieczeń przed hałasem w postaci ekranów akustycznych, zgodnie z oryginalnym projektem.
Mieszkańcy Gminy Czarna k/Łańcuta mieszkający w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 narażeni są na uciążliwy i dokuczliwy hałas, znacznie przekraczający zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Nieustający huk zatruł życie i stał się tragedią osobistą dla wielu. Na domiar złego, 30 km na zachód od Gminy Czarna, tam gdzie autostradę oddano do użytku wcześniej, ekrany akustyczne ciągną się kilometrami, nawet w miejscach gdzie nie było faktycznej zabudowy.
Gmina Czarna nie jest odosobnionym punktem na mapie – wraz z innymi Gminami na tym odcinku ucierpieliśmy jako pierwsi. W całej Polsce są budowane i planowane nowe drogi ekspresowe, autostrady i obwodnice miast. W planach widnieje budowa 3900 km dróg w ciągu najbliższych 10 lat. Część inwestycji jest już realizowana. Setki tysięcy ludzi zostanie wkrótce dotkniętych tym problemem, chociaż jeszcze dzisiaj żyją w nieświadomości.
Obecny Minister Środowiska ma możliwość powrotu do norm które sam ustanowił w 2007 roku.
Wystarczy jedno rozporządzenie. Tak się jednak nie dzieje.
Zmuszeni sytuacją, przedstawimy projekt ustawy obywatelskiej, który ustanawia, że podczas określania norm hałasu w drodze rozporządzenia, Minister Środowiska w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, powinni brać pod uwagę zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia co do dopuszczalnych norm hałasu w porze dziennej i nocnej.
Działamy w wierze że ludzie, którzy poprzez zrządzenie losu z dnia na dzień mają zamieszkać obok ruchliwej drogi szybkiego ruchu, powinni być chronieni przed hałasem. Budując drogi nie powinno się oszczędzać na zdrowiu mieszkańców, którzy godzili się na wyprzedaż swojej ziemi (tzw. Ojcowizny) pod planowaną trasę.
W przypadku szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie ludzkie nie ma jednoznacznych dowodów naukowych, określających dopuszczalne granice. Każdy człowiek jest podatny na dźwięk inaczej i posiada indywidualne granice wytrzymałości. Muzyka jednego człowieka jest hałasem drugiego.
W takiej sytuacji należy opierać ochronę zdrowia ludzkiego na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia http://www.who.int/
Prosimy wszystkie osoby zamieszkujące tereny sąsiadujące z obecnie budowanymi lub planowanymi drogami, o aktywne włączenie się w przygotowywaną zbiórkę podpisów pod Naszą Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą. Jeżeli sądzisz że dzisiaj to jest wyłącznie Nasz problem, to zastanów się, czy jutro nie będzie to również Twój problem.
Więcej informacji już wkrótce na Naszej stronie www.wirkopernik.pl koncie na FB https://www.facebook.com/WIRKOPERNIK/ oraz planowanym wydaniu specjalnym Naszego czasopisma.

                                                                                                              Łukasz Belter----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupa członków założycieli to zespół ludzi o różnych poglądach, temperamentach, zainteresowaniach. Grupa pozytywnie nastawionych pasjonatów, których połączył cel.

Stowarzyszenie chce m.in. podkreślać rolę sportu, tańca, zwłaszcza w życiu młodego człowieka; ma
możliwość wypowiadania się w sprawach publicznych; może kształtować opinię mieszkańców na temat wydarzeń społeczno-gospodarczych w gminie Czarna i mieć wpływ na proces demokratycznych przemian społeczno-gospodarczych; daje możliwość rozwoju osobistego i samospełnienia dzięki współpracy z innymi osobami o podobnym poczuciu obowiązku społecznego wobec miejsca, z którego się wywodzimy lub, w którym pracujemy.

Aktualności / Linki:

6. Biegajmy po lesie - post

5. "Z Czarnej do gwiazd" - czasopismo Stowarzyszenia WiR-KOPERNIK

4. Obserwacje nieba - post

3. Stowarzyszenie WiR-KOPERNIK na facebooku

2. Strona Stowarzyszenia WiR-KOPERNIK

1. Stowarzyszenie WiR-KOPERNIK - post informujący

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz