niedziela, 21 sierpnia 2011

Koncert Pieśni Maryjnej w Dąbrówkach


21 sierpnia 2011 odbył się  Koncert Pieśni Maryjnej w Dąbrówkach. W koncercie tym wziął udział Zespół Czarnianki
Zespół ten już od 1978 roku uświetnia wiele imprez lokalnych i regionalnych, bierze udział w wielu uroczystościach patriotycznych i kulturalnych w województwie. 
Pieśni, piosenki i przyśpiewki ludowe śpiewane przez Zespół są głęboko zakorzenione w tradycji i kulturze  wsi i regionu. Przekazywane z pokolenia na pokolenie były zawsze nośnikiem informacji o obrzędach i zwyczajach naszych przodków. Oprócz nich Zespół ma również bogaty repertuar pieśni religijnych.

Głównymi założycielkami Zespołu były panie: Zofia Rejman, Julia Kasprzyk i Helena Peszek.


W 1984r. Zespół po raz pierwszy wystąpił poza Czarną; było to na Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Śpiewaczych zorganizowanym w łańcuckim MDK-u.
W 1986r. podczas podobnego konkursu Czarnianki wywalczyły III nagrodę, a w 1988r. w Przecławiu - sięgnęły jeszcze wyżej - otrzymały II nagrodę za niezwykle ciekawy i oryginalny repertuar. 

W 1992r. na Wojewódzkim Przeglądzie Ludowych Zespołów Śpiewaczych Zespół wystąpił w nowych, odpowiadających obszarowi etnograficznemu - strojach. Zostały uszyte przez panią Marię Ruszel. Duży wkład w ich opracowanie włożyły także panie Janina Szmuc, Helena Peszek, i Danuta Wyka.
Trudno zliczyć i wymienić wszystkie festiwale, konkursy, i uroczystości, na których koncertowały Czarnianki. Były to m.in.:
  • Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie w 1993r. i 1999r.
  • Solińskie Lato 1999.
  • Wojewódzki Konkurs Ludowe Obrzędy i Zwyczaje - 20000r., podczas którego występ Czarnianek został zapisany przez Polskie Radio w formie słuchowiska.
  • Wojewódzkie Przeglądy Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie, gdzie w 2002r. zespół zdobył II Nagrodę. 
  • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Akompaniatorami Zespołu byli: Józef Fryń, Czesław Kliś, Józef Czado, Andrzej Inglot, Krzysztof Pawlak. Ostatnim opiekunem Zespołu od 1999r. jest pan Andrzej Turek. 
Przez kilka lat oblicze i brzmienie Zespołu było trochę odmienne, ponieważ skład powiększył się o panów i nazwa stosownie do sytuacji zmieniła się na Czarniaków. 
Zespół Czarniacy - Czarnianki, ulega pewnym przemianom, ale od 33 lat dalej z takim samym zaangażowaniem uczestniczy w życiu społeczno - kulturalnym swojej miejscowości, powiatu i województwa. 
W niedzielę 21 sierpnia 2011r. w Dąbrówkach z ogromną przyjemnością i dumą wysłuchaliśmy pieśni maryjnych przygotowanych przez Zespół Czarnianki - długoletnich ambasadorów Czarnej.
Opracowała: Grażyna Wilczak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz