sobota, 28 lutego 2015

Babski Wieczór
7 marca 2015 r. w Ośrodku Kultury w Czarnej o godz. 19.00

Babski Wieczór - Spotkania ze sztuką


W programie:

czwartek, 26 lutego 2015

Rada Sołecka22 lutego podczas Zebrania Wiejskiego w Czarnej w głosowaniu tajnym (zgodnie ze Statutem) została wybrana Rada Sołecka na czteroletnią kadencję.

Skład Rady Sołeckiej:

poniedziałek, 16 lutego 2015

Ogłoszenie

22 lutego 2015 r. (niedziela) o godz. 18.00 w Ośrodku Kultury w Czarnej odbędzie się
   
ZEBRANIE WIEJSKIE
  
W dniu 1 lutego w gminie Czarna odbywały się wybory na sołtysów. We wsi Czarna nie przeprowadzono wyborów, ponieważ zarejestrowany został tylko jeden kandydat: Maria Kiwała-Barnat. 
Zebranie Wiejskie w niedzielę zapoczątkuje moją drugą kadencję na stanowisku sołtysa. 
Mając już pewne doświadczenie, zapewniam, że ogromną rolę w dobrym i prawidłowym działaniu sołtysa odgrywa RADA SOŁECKA. 
Dziękuję wszystkim CZŁONKOM Rady Sołeckiej zakończonej kadencji za czas poświęcony na omawianie problemów naszej wsi, za mądre rady, propozycje, uwagi, za rozmowy, dyskusje, a czasem kłótnie. Myślę, że razem wykonaliśmy kawał dobrej roboty. 
W spotkaniach Rady Sołeckiej aktywnie uczestniczą Radni Gminni z Czarnej. Dziękuję za dotychczasową współpracę. Sądzę, że będzie ona nadal owocnie się rozwijała. 
Proponowany porządek zebrania: