poniedziałek, 29 sierpnia 2011

Informacja - Działki na sprzedaż

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
W Ó J T  G M I N Y  C Z A R N A
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony / licytację / na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna.

piątek, 26 sierpnia 2011

Informacja dotyczy szczepienia lisów

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących

czwartek, 25 sierpnia 2011

Informacja - dotyczy "uboju domowego"

Informacje ARiMR-u (obok) 
oraz  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łańcucie (poniżej)  
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

niedziela, 21 sierpnia 2011

czwartek, 18 sierpnia 2011

Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych


        OGŁOSZENIE
Zakład Komunalny „Stare Miasto-Park” Sp. z o.o. w Wierzawicach informuje mieszkańców miejscowości CZARNA,

poniedziałek, 15 sierpnia 2011

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

W tym roku  w Czarnej wieniec dożynkowy nieśli do kościoła mieszkańcy Kmieci. Przywieziony on został uroczyście na wystrojonej przyczepie ciągnika. Przez całą drogę towarzyszyły mu pieśni maryjne śpiewane przy akompaniamencie akordeonu przez gospodarzy ubranych w piękne czarnieńskie stroje ludowe. (fotoreportaż)

czwartek, 11 sierpnia 2011

Komunikat ARiMR


Dotyczy wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności lub liczbę zwierząt kwalifikującą się do płatności, lub rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów...

wtorek, 9 sierpnia 2011

Informacja - Działki na sprzedaż

W Ó J T  G M I N Y  C Z A R N A
o g ł a s z  a  
I  publiczny przetarg ustny nieograniczony
/ licytację / na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna położonej 
w miejscowości Czarna.

poniedziałek, 8 sierpnia 2011

sobota, 6 sierpnia 2011

Akcja Poboru KrwiW środowe przedpołudnie 3 sierpnia w budynku Ośrodka Kultury w Czarnej odbyła się Akcja Poboru Krwi zorganizowana przez Klub HDK PCK „Strażacki Dar” oraz RCKiK w Rzeszowie.

piątek, 5 sierpnia 2011

Zaproszenie na Sierpniowy Festyn Rodzinny

Grupa dziewcząt z RAM-u jako zespół KAMELEON 
 wystąpi 7 sierpnia 2011r. 
Sierpniowym Festynie Rodzinnym organizowanym w Łańcucie przez 
Akcję Katolicką Archiprezbiteratu Łańcuckiego
Organizatorzy zapewniają bogaty, atrakcyjny program!

środa, 3 sierpnia 2011

Wnioski o przyznanie wsparcia

Od 18 do 29 sierpnia 2011r. rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na przywrócenie potencjału produkcji gospodarstw rolnych, zniszczonych w wyniku wystąpienia szkody spowodowanej przez co najmniej jedno z wymienionych zdarzeń losowych:przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, powódź, susza, deszcz nawalny, huragan, grad, obsunięcie się ziemi, lawiny i uderzenia pioruna.