piątek, 20 lipca 2012

Szkolenie rolników


25 lipca 2012 r. (środa) 2012 r. w Sali Posiedzeń 
Powiatu Łańcuckiego
 przy ul. Mickiewicza 2 w Łańcucie
odbędzie się szkolenie z działania
"Modernizacja gospodarstw rolnych
PROW 2007 - 2013",
na które zaprasza
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

piątek, 13 lipca 2012

Działki na sprzedaż

Wójt Gminy Czarna ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony
/ licytację / na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna 
położonej w miejscowości Czarna.
  
Przedmiotem przetargu jest niżej wymieniona nieruchomość, która była wyszczególniona w wykazie z dnia 10.05.2011 r. wpisanej do Księgi Wieczystej RZ1A/00058747/3 - "stara szkoła"

Działki na sprzedaż

Wójt Gminy Czarna ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony  
na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego 
Gminy Czarna położonych w  miejscowości Czarna.

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości, które były wyszczególnione w wykazie z dnia 21.10.2011 roku objęte KW RZ1A/00040163/6 - po lewej stronie drogi do Łukawca

poniedziałek, 9 lipca 2012

Szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną


W związku z licznymi informacjami o szkodach w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzynę łowną, a szczególnie dziki, oraz pytaniami o sposób postępowania, gdy taką szkodę ponieśliśmy, aktualizuję informacje dla poszkodowanych.
Na końcu postu podaję link do strony, na której można poczytać o zagadnieniach i szkodach łowieckich oraz terminy i wzór zgłoszenia.