wtorek, 28 kwietnia 2015

Majowe święta


 ,,Wszyscy zadbajmy o to, 
aby majowe dni były radosną
"Majówką z Polską",,

W dniach 1 do 3 maja obchodzone są ważne dla Polaków święta.

Dni te są doskonałą okazją do  przeżywania radości z dokonań Polaków.
Powinniśmy być dumni z narodowych barw i symboli, a nasze przywiązanie do tradycji, wartości patriotycznych i symboli narodowych udowodnijmy poprzez wywieszenie biało - czerwonej flagi podczas tych świąt. 

poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Aby było bezpieczniej


20 kwietnia Wójt Gminy Czarna wystosował pismo do Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie poprawy bezpieczeństwa w newralgicznych punktach przy drogach wojewódzkich przecinających naszą gminę. Dwa z tych punktów leżą na terenie naszej wsi.

Pismo to jest reakcją na wnioski mieszkańców Czarnej zgłaszane podczas lutowego Zebrania Wiejskiego oraz wniosku zgłoszonego 30 marca podczas sesji Rady Gminy przez Sołtysa i Radnych Gminnych wsi Czarna.

Czas pracy UG

Informacja
Urzędu Gminy w Czarnej

Uprzejmie informujemy, że od 1 maja 2015r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i realizując wniosek Rady Gminy w Czarnej zmianie ulega czas pracy Urzędu Gminy w Czarnej.
 W celu udogodnienia obsługi mieszkańców gminy i innych interesantów wydłużeniu ulega czas pracy Urzędu na stanowiskach związanych z bezpośrednią obsługą wszystkich zainteresowanych.

Działki na sprzedaż

W Ó J T   G M I N Y   C Z A R N A
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż  nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna  wpisanej do Księgi Wieczystej Nr RZ1A/00040163/6. Przedmiotem przetargu jest niżej wymieniona nieruchomość gruntowa, , nieobciążona wyszczególniona w wykazie z dnia 03.03.2015 roku.

piątek, 17 kwietnia 2015

Ogłoszenie UG w Czarnej

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.


Informacja o wirusie ASF

Informacja dla podróżnych wjeżdżających do Unii Europejskiej przekazana przez Wójta Gminy Czarna w związku z pismami Starostwa Powiatowego w Łańcucie, Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


wtorek, 14 kwietnia 2015

Chodnik na Skotniku

OGŁOSZENIE 
16 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 18.00
w Sali Narad Urzędu Gminy odbędzie się spotkanie z projektantami, którzy przedstawią projekt chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Czarna - Skotnik do Woli Małej.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą wziąć udział w spotkaniu.

Podpisał: Wójt Gminy Czarna

wtorek, 7 kwietnia 2015

Pomóż wygrać PLAC ZABAW

WAŻNE !!! 
Gmina Czarna bierze udział w projekcie na budowę PLACU ZABAW obok boiska Orlik.

Aby być w gronie zwycięzców, trzeba oddać jak najwięcej głosów.

Aby to zrobić należy wejść na stronę:
  

i kliknąć hasło głosuj.

Następnie po prawej stronie należy wybrać
z listy województwo Podkarpackie, a poniżej powiat Łańcucki. Pojawi się lista, gdzie obok naszej miejscowości należy kliknąć głosuj.

Wystarczy podać swój adres mailowy, na który przyjdzie potwierdzenie, w którym trzeba kliknąć link aktywacyjny lub założyć konto na stronie nivea.

Zbiórka odpadów"Stare Miasto-Park" Sp. z o.o. w Wierzawicach informuje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych (m.in. pralki, lodówki, żelazka, telewizory, komputery, monitory, itd).
  
Zużyte opony należy składać w dniu 17 kwietnia 2015 r. w miejscach wymienionych w tabeli.
   
25 kwietnia będą zbierane odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektroniczny, a godziny i miejsca odbioru podane są w tabeli.

sobota, 4 kwietnia 2015

Wesołych Świąt

Niech Zmartwychwstanie Naszego Pana,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni Państwa
spokojem, wiarą i miłością,
da siłę pokonywania trudności i nadzieję,
by z ufnością patrzeć w przyszłość.

Zdrowych, radosnych
i pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Wielkanocnych
życzą
Sołtys Maria Kiwała-Barnat
i Rada Sołecka wsi Czarna

czwartek, 2 kwietnia 2015

Bezpłatne szkolenie komputerowe

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej informuje:

Szanowni Państwo,

Mamy do zaoferowania bezpłatne i zarazem profesjonalne szkolenie komputerowe ECDL START dla bezrobotnych z Regionu, które odbywać się będzie w miesiącu kwietniu i maju 2015 r. W skład którego wchodzą następujące moduły: