czwartek, 28 marca 2013

Wesołego Alleluja


 Wieść radosną niosą dzwony
na wsze świata grają strony,
że zmartwychwstał Pan nad Pany

Bóg wszechmocny, Bóg kochany.


Obwieszczenie

Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej
 zwołuje XXVIII Sesję Rady Gminy w Czarnej 
na dzień 4 kwietnia 2013r. (czwartek) o godz 13.00
w Sali Narad Urzędu Gminy w Czarnej.

środa, 27 marca 2013

Działki na sprzedaż

W Ó J T   G M I N Y   C Z A R N A
ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna położonych w  miejscowości Czarna, objętych KW RZ1A/00040163/6
Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości, wolne od obciążeń które były wyszczególnione w wykazie z dnia 08.08.2012 roku.

piątek, 22 marca 2013

NASZA GMINADostępna jest elektroniczna wersja 

marcowego numeru gazety

NASZA GMINAGospodarowanie odpadami

NOWE ZASADY 
W GOSPODAROWANIU ODPADAMI

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  
nakłada na samorządy dodatkowe obowiązki.  
Najpóźniej od 1 lipca 2013 roku gminy przejmą 
odpowiedzialność za odbiór i przetwarzanie odpadów 
produkowanych przez mieszkańców.


środa, 20 marca 2013

50 tys. wejść

Stało się.
20 marca 2013 o godz. 7:13  
liczba wejść na bloga
"Czarna - wieś w Dolinie Wisłoka"
przekroczyła 50 000 !!!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich CZYTELNIKÓW 
  

środa, 13 marca 2013

Szkolenie ARiMR

  15 marca 2013 r. o godz. 10.00
Biuro Powiatowe ARiMR w Łańcucie zaprasza zainteresowanych na szkolenie w zakresie:

sobota, 9 marca 2013

PODATEK


 I rata podatku gruntowego i od nieruchomości 
będzie zbierana od poniedziałku 11 marca:


W Sali Narad Urzędu Gminy w Czarnej: 

piątek, 1 marca 2013

Biblioteczne spotkaniaGminna Biblioteka Publiczna w Czarnej 
zaprasza na spotkanie
z autorem książek dla dzieci 
Wiesławem Drabikiem. 

Zobacz też FERIO-fotki