wtorek, 12 lutego 2019

Zebranie Wiejskie

OGŁOSZENIE
W dniu 19 lutego 2019 r. (wtorek) o godzinie 18.00 w Ośrodku Kultury w Czarnej odbędzie się
ZEBRANIE WIEJSKIE

Proponowany porządek zebrania:
1.    Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum
2.  Wybór przewodniczącego, protokolanta, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
3.    Wybór Rady Sołeckiej