czwartek, 31 sierpnia 2017

Narodowe Czytanie

2 września 2017 r. odbędzie się Narodowe Czytanie "WESELA" Stanisława Wyspiańskiego.

Na wspólne czytanie w Izbie Pamięci Kobiety Wiejskiej w Krzemienicy (Stara Szkoła) w sobotę 2 września o godz. 18.00 zapraszają Koło Gospodyń Wiejskich w Krzemienicy oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej.

piątek, 18 sierpnia 2017

Wieniec dożynkowy 2017


We wtorek obchodziliśmy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w polskiej tradycji Matki Bożej Zielnej.

W tym roku wieniec dożynkowy przygotowany został przez mieszkańców przysiółka Skotnik. 

Działki na sprzedaż /usługi, produkcja

WÓJT  GMINY  CZARNA
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna wpisanej  do Księgi Wieczystej Nr  RZ1A/00040163/6.Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości, gruntowe, niezabudowane, nieobciążone które były wyszczególnione w wykazie z dnia 24. 04. 2017 roku.

Działki na sprzedaż /,mieszkaniowe za Orlikiem

 W Ó J T   G M I N Y  C Z A R N A
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna  wpisanej  do Księgi Wieczystej Nr  RZ1A/00040163/6.Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości, gruntowe, niezabudowane, nieobciążone które były wyszczególnione w wykazie z dnia 24. 04. 2017 roku.