czwartek, 30 marca 2017

Aktywny Senior

Od środy 10 maja będą zbierane:
  • II rata podatku gruntowego i od nieruchomości
  • opłata śmieciowa


W Sali Narad Urzędu Gminy w Czarnej: 

piątek, 24 marca 2017

Szkody łowieckie

Szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele

Szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych na obszarach polnych obwodów łowieckich i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

Działka na sprzedaż

W Ó J T   G M I N Y  C Z A R N A

Ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony / licytację / na sprzedaż  nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna  wpisanej  do Księgi Wieczystej Nr  RZ1A/00040163/6
Przedmiotem przetargu jest kompleks nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, nieobciążonych które były wyszczególnione                         w wykazie z dnia 20.07.2016  roku.

piątek, 10 marca 2017

PODATEK

Od poniedziałku 13 marca 2017 r. będą zbierane:
  • I rata podatku gruntowego i od nieruchomości
  • opłata śmieciowa

W Sali Narad Urzędu Gminy:

  • poniedziałek (13 marca): .................... 12.00 – 17.00
  • wtorek (14 marca): ….…..............……. 8.00 – 13.00

Nabór wniosków

Premie na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich"

Pomoc - przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności piozarolniczej. Pomoc ma formę premii w wys. 100 000 PLN.

wtorek, 7 marca 2017

Nocą czytaliśmy legendy


W czwartek 2 marca w Ośrodku Kultury w Czarnej
odbyło się Nocne Czytanie LEGEND Czarnej i okolic.

Poniżej przedstawiamy fotorelację z tego spotkania.

Korzystaliśmy z opracowań dwóch wielkich pasjonatów: