piątek, 9 września 2016

Liczymy, mierzymy, ważymy...

"Projekt "Liczymy, ważymy, mierzymy... czyli matematyka w życiu codziennym"
został doceniony przez Kapitułę Konkursową i został przyznany nam grant na realizację tegoż projektu. Ogromnie mnie to ucieszyło, gdyż pisałam ten projekt z myślą o dzieciakach z naszej szkoły." - mówi autorka projektu pani Iwona Międlar wiceprezes Stowarzyszenia WiR KOPERNIK, a przede wszystkim nauczycielka matematyki w Zespole Szkół w Czarnej.


Projekt "Liczymy, ważymy, mierzymy...czyli matematyka w życiu codziennym" uzyskał dofinansowanie Fundacji mBanku w ramach programu "mPotęga".
Ma on za zadanie pokazanie istnienia matematyki w życiu codziennym, a przede wszystkim w kuchni oraz sporcie. Realizacja projektu umożliwi uczniom rozwijanie zainteresowań poznawczych, rozumienie zależności i kształtowanie odpowiednich postaw, a także zaspakajanie ciekawości świata.

Aby osiągnąć wyznaczone przez nas cele dominować będą takie metody i formy jak: konkursy, łamigłówki, quizy, doświadczenia, działania praktyczne, praca z tekstem matematycznym, praca z zadaniami problemowymi, wykorzystanie technologii informacyjnej, Internetu. Uczniowie będą podejmować pracę indywidualna i grupową. W czasie trwania projektu zostaną zorganizowane zajęcia warsztatowe z gastronomii, podczas których uczniowie będą obliczać wartości energetyczne przyrządzonych przez siebie potraw i wypieków w kształcie figur płaskich i przestrzennych, obliczać masę i objętości, przy wydatnej pomocy pani ze Stowarzyszenia SZABA.

Ponadto zorganizujemy lekcję pokazową piłki nożnej na boisku Orlik, przy współpracy Uczniowskiego Klubu Sportowego. Podczas tej lekcji uczniowie będą mierzyć długości poszczególnych boisk, bramek w rzeczywistości i skali oraz obliczać pola boiska.

Młodzi odkrywcy dowiedzą się także, jak w prosty sposób wyznaczyć długość własnego cienia, czy wysokość drzewa.

Podsumowaniem projektu będą rodzinne zawody matematyczno-sportowe, gdzie uczniowie wraz ze swoimi rodzicami będą walczyć o tytuł "Mistrza Tęgiej Głowy i Szybkiej Nogi". 

Bezpośrednimi odbiorcami są uczniowie z klas 4-6 szkoły podstawowej zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy matematycznej oraz ciekawi nieszablonowego rozwiązywania zadań. Są to uczniowie, którzy poprzez "wyjście" z ławki chcą poznać praktyczne zastosowanie matematyki oraz rozwijać swoją kreatywność i wyobraźnię. To grupa uczniów, która jest systematyczna, dokładna, wytrwała i poszukująca ciekawej przygody z matematyką. Ponadto odbiorcami będą również rodzice, którzy chcą
aktywnie włączyć się w edukację swoich dzieci.

Napisała: Koordynator projektu Iwona Międlar.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz