piątek, 1 września 2017

OGŁOSZENIE

W dniu 7 września 2017 r. (czwartek) o godzinie 18.00 w Ośrodku Kultury w Czarnej odbędzie się
ZEBRANIE WIEJSKIE

Proponowany porządek zebrania:
1.     Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum
2.     Wybór protokolanta oraz Komisji  Uchwał i Wniosków
3.    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.
4.     Informacja Wójta Gminy Czarna o bieżących działaniach podejmowanych na rzecz wsi Czarna i jej mieszkańców.
5.     Zapytania i wolne wnioski.
6.     Podjęcie uchwał i wniosków.
7.     Zamknięcie zebrania.

Proszę Mieszkańców Czarnej o liczny udział w Zebraniu Wiejskim oraz przemyślane wnioski i decyzje mające na celu dobro całej społeczności wsi Czarna.
W przypadku braku quorum drugim terminem jest godzina 18.15
 

SOŁTYS

2 komentarze:

  1. Dobry pomys al z tym zebraniem.Może w końcu ktoś zabierze głos w sprawie stanu chodnika(w połowie swojej szerokości zarośnięty jest trawą)odcinek od P.Karp do P.Walat,skoszenie trawy chyba nic nie dało.Skoszenia wymaga też trawa na cmentarzu,100% mieszkańców złożyło na to opłate.A może grabarza zminimy,skończą sie rzady mafii cmentarnej.

    OdpowiedzUsuń
  2. Zebrania Wiejskie odbywają się regularnie dwa razy w roku, a czasem dodatkowo (np. było również w czerwcu). Ogłoszenia o nim są w całej wsi, jak też ksiądz głosi, więc skąd nagły zachwyt? Po prostu: NALEŻY wziąć udział w Zebraniu Wiejskim i zgłosić swój wniosek, swoje wątpliwości, zastrzeżenia, powiedzieć swoje spostrzeżenia, itd. Ani Sołtys, ani Radni nie są w stanie dostrzec wszystkiego sami.

    OdpowiedzUsuń