sobota, 9 kwietnia 2016

Działki na sprzedaż UP

W Ó J T   G M I N Y   C Z A R N A
ogłasza V publiczny przetarg nieograniczony /licytację/ na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna wpisanej do Księgi Wieczystej RZ1A/00040163/6
Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości gruntowe, niezabudowane, nieobciążone, które były wyszczególnione w wykazie z dnia 24 marca 2015 r.
(Działki obok Orlika objęte MPZP przeznaczone pod budownictwo usługowe i obiekty produkcyjne)
r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz