wtorek, 12 lutego 2019

Zebranie Wiejskie

OGŁOSZENIE
W dniu 19 lutego 2019 r. (wtorek) o godzinie 18.00 w Ośrodku Kultury w Czarnej odbędzie się
ZEBRANIE WIEJSKIE

Proponowany porządek zebrania:
1.    Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum
2.  Wybór przewodniczącego, protokolanta, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
3.    Wybór Rady Sołeckiej
4.  Informacja Wójta Gminy o wydatkowanym budżecie w roku 2018 oraz o wydatkach zaplanowanych w budżecie na rok 2019
6.    Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski
7.    Podjęcie uchwał i wniosków
8.    Przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania
9.    Zamknięcie Zebrania

Proszę Mieszkańców Czarnej o liczny i aktywny udział w Zebraniu Wiejskim
oraz przemyślane wnioski i decyzje mające na celu dobro całej społeczności wsi Czarna.

W przypadku braku quorum drugim terminem jest godzina 18.15

                                                                                  Sołtys Jowita Baran

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz