środa, 15 września 2021

Zebranie Wiejskie

W dniu 21 września 2021 r. (wtorek) o godzinie 19.00 w Ośrodku Kultury w Czarnej odbędzie się

ZEBRANIE WIEJSKIE

Proponowany porządek zebrania:

sobota, 11 września 2021

Podatek i opłata śmieciowa - wrzesień 2021 r.

 Zapraszam Mieszkańców Czarnej do

skorzystania z możliwości zapłaty podatku i opłaty śmieciowej u Sołtysa.
W Ośrodku Kultury w Czarnej w dniach:
13 września (poniedziałek) ..... 13.00 - 17.00
14 września (wtorek).......... ....... 8.30 - 13.00

poniedziałek, 10 maja 2021

poniedziałek, 29 marca 2021

Zgłaszanie szkód łowieckich

Zarząd Koła Łowieckiego "Klub Myśliwych Diana" w Łańcucie informuje, że szkody łowieckie, które wystąpiły na obwodach 87, 102, 106, które dzierżawi koło należy zgłaszać na adres mailowy:

kldiana@interia.pl

Jest to najszybsza i najwygodniejsza droga. Nie jest wymagane, aby wysyłać je tradycyjną pocztą. 

niedziela, 21 lutego 2021

Nakazy podatkowe

W obliczu pandemii koronawirusa w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców Czarnej nakazy podatkowe oraz zawiadomienia o opłatach za śmieci będą wydawane w Ośrodku Kultury w Czarnej:  

czwartek, 11 lutego 2021

Sołtysowanie...

 Szanowni Mieszkańcy wsi Czarna 

W wyniku rezygnacji z funkcji Pani Sołtys Jowity Baran zgodnie ze Statutem Sołectwa Wójt Gminy Czarna powierzył mi, a ja wyraziłam zgodę na ponowne pełnienie funkcji Sołtysa wsi Czarna do dnia wyboru nowego Sołtysa. 


Dziękuję Pani Sołtys Jowicie Baran za dotychczasową pracę, zaangażowanie i czas poświęcony sprawom Sołectwa Czarna. Jednocześnie proszę Panią Jowitę, Radnych Gminnych, Radę Sołecką oraz Mieszkańców o współpracę i pomoc w działaniach na rzecz naszej społeczności. 

wtorek, 9 lutego 2021

Zbiórka zużytego sprzętu elektr. i odpadów wielkogabarytowych

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY, ELEKTRONICZNY ORAZ 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE będą odbierane od mieszkańców gminy Czarna
z miejsc, w których odbierane są odpady zmieszane i segregowane w niżej podanych terminach.