niedziela, 5 kwietnia 2020

Transmisja mszy św. na żywo

Msza św. z Kościoła parafialnego
w Czarnej już w Niedzielę Palmową o 10.30.
Dzieci i Wnuki! Pomóżcie swoim babciom i dziadkom uczestniczyć w mszach św. transmitowanych z naszego Kościoła parafialnego w Czarnej. Oni być może teraz potrzebują Waszej pomocy w starciu ze współczesną technologią.

sobota, 9 marca 2019

Podatek i śmieciowe

Od wtorku 13 marca 2019 r. będą zbierane:

  • I rata podatku gruntowego i od nieruchomości
  • opłata śmieciowśmieciowa (I kwartał)

W Sali Narad Urzędu Gminy:
  • środa (13 marca): 8.00 – 12.30 oraz 13 - 17.00

W Ośrodku Kultury w Czarnej:

wtorek, 12 lutego 2019

Zebranie Wiejskie

OGŁOSZENIE
W dniu 19 lutego 2019 r. (wtorek) o godzinie 18.00 w Ośrodku Kultury w Czarnej odbędzie się
ZEBRANIE WIEJSKIE

Proponowany porządek zebrania:
1.    Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum
2.  Wybór przewodniczącego, protokolanta, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
3.    Wybór Rady Sołeckiej

czwartek, 31 stycznia 2019

Kolędo leć!

,,Leć kolędo do ludzi, by w nich radość obudzić,
bo narodził się Jezus nasz''
Te słowa stanowiły motto naszego wspólnego kolędowania w Ośrodku Kultury w Czarnej 19 stycznia br.
Pomysł na wspólne kolędowanie i dzielenie się opłatkiem wyszedł od Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej naszej parafii. Z entuzjazmem przystali na to nauczyciele z Zespołu Szkół w Czarnej. Pomysł spodobał się pani Małgorzacie Wisz dyrektor GOKiR, a pani Ewa Moskwa kierownik GOPS obiecała wspomóc finansowo ten pomysł. Pani Anna Sosin obiecała przygotować wystawę swoich prac malarskich, aby w ten biało czarny zimowy dzień rozweselić barwami spotkanie z kolędą.

środa, 16 stycznia 2019

Nowa Pani Sołtys

Mieszkańcy wsi Czarna mają powód do radości! Na stanowisko sołtysa zgodziła się kandydować Pani Jowita Baran.

Jest to nie tylko mądra, wykształcona kobieta i wspaniała matka, ale również osoba posiadająca szerokie zainteresowania i umiejętności.
Jestem pewna, że Sołtys Jowita Baran zaprezentuje ciekawe pomysły, podejmie wyzwania, dzięki którym Czarna stanie się jeszcze piękniejszą i atrakcyjniejszą wsią, jak też w miarę możliwości będzie starała się rozwiązywać problemy jej mieszkańców.

Serdecznie gratuluję Ci, Jowito, podjęcia trudnej i odpowiedzialnej decyzji. Życzę Ci wielu osiągnięć, życzliwości, pomocy i chęci współpracy Wójta Gminy, Radnych, Urzędu Gminy, a przede wszystkim Mieszkańców Czarnej,
Sołtys Maria Kiwała-Barnat

czwartek, 10 stycznia 2019

Spotkanie opłatkowe

    
„Pójdźmy wszyscy do stajenki,
do Jezusa i Panienki!
Powitajmy maleńkiego
i Maryję, Matkę Jego”

19 stycznia w Ośrodku Kultury w Czarnej spotykamy się, by wspólnie śpiewać piękne polskie kolędy.
Początek o godzinie 16.00


Harmonogram wywozu śmieci 2019 r.

Zasady odbioru śmieci oraz opłaty pozostają w gminie Czarna takie jak w roku 2018.

Wyjątek stanowi sposób odbioru śmieci wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - będą odbierane w określonym w tabeli dniu sprzed posesji, jak pozostałe odpady.

Brak prądu

11 stycznia od 8.30 do 11.00 przerwy w dostawie prądu w Czarnej w Skotniku i wszystkie domy przy dr. woj. 881 od Krzemienicy do Wisłoka.

sobota, 5 stycznia 2019

Wybory sołtysów

W styczniu 2019 roku odbędą się wybory sołtysów w gminie Czarna.
Kalendarz wyborczy uchwalony na sesji Rady Gminy w Czarnej wygląda następująco:
  • 10 -11 stycznia zgłaszanie Wójtowi Gminy kandydatów na sołtysów odrębnie dla poszczególnych sołectw gminy
  • do 15 stycznia rozplakatowanie obwieszczeń Wójta o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa w poszczególnych sołectwach gminy w porządku alfabetycznym
  • 20 stycznia GŁOSOWANIE