poniedziałek, 29 marca 2021

Zgłaszanie szkód łowieckich

Zarząd Koła Łowieckiego "Klub Myśliwych Diana" w Łańcucie informuje, że szkody łowieckie, które wystąpiły na obwodach 87, 102, 106, które dzierżawi koło należy zgłaszać na adres mailowy:

kldiana@interia.pl

Jest to najszybsza i najwygodniejsza droga. Nie jest wymagane, aby wysyłać je tradycyjną pocztą. 

niedziela, 21 lutego 2021

Nakazy podatkowe

W obliczu pandemii koronawirusa w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców Czarnej nakazy podatkowe oraz zawiadomienia o opłatach za śmieci będą wydawane w Ośrodku Kultury w Czarnej:  

czwartek, 11 lutego 2021

Sołtysowanie...

 Szanowni Mieszkańcy wsi Czarna 

W wyniku rezygnacji z funkcji Pani Sołtys Jowity Baran zgodnie ze Statutem Sołectwa Wójt Gminy Czarna powierzył mi, a ja wyraziłam zgodę na ponowne pełnienie funkcji Sołtysa wsi Czarna do dnia wyboru nowego Sołtysa. 


Dziękuję Pani Sołtys Jowicie Baran za dotychczasową pracę, zaangażowanie i czas poświęcony sprawom Sołectwa Czarna. Jednocześnie proszę Panią Jowitę, Radnych Gminnych, Radę Sołecką oraz Mieszkańców o współpracę i pomoc w działaniach na rzecz naszej społeczności. 

wtorek, 9 lutego 2021

Zbiórka zużytego sprzętu elektr. i odpadów wielkogabarytowych

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY, ELEKTRONICZNY ORAZ 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE będą odbierane od mieszkańców gminy Czarna
z miejsc, w których odbierane są odpady zmieszane i segregowane w niżej podanych terminach.

niedziela, 5 kwietnia 2020

Transmisja mszy św. na żywo

Msza św. z Kościoła parafialnego
w Czarnej już w Niedzielę Palmową o 10.30.
Dzieci i Wnuki! Pomóżcie swoim babciom i dziadkom uczestniczyć w mszach św. transmitowanych z naszego Kościoła parafialnego w Czarnej. Oni być może teraz potrzebują Waszej pomocy w starciu ze współczesną technologią.

sobota, 9 marca 2019

Podatek i śmieciowe

Od wtorku 13 marca 2019 r. będą zbierane:

  • I rata podatku gruntowego i od nieruchomości
  • opłata śmieciowśmieciowa (I kwartał)

W Sali Narad Urzędu Gminy:
  • środa (13 marca): 8.00 – 12.30 oraz 13 - 17.00

W Ośrodku Kultury w Czarnej:

wtorek, 12 lutego 2019

Zebranie Wiejskie

OGŁOSZENIE
W dniu 19 lutego 2019 r. (wtorek) o godzinie 18.00 w Ośrodku Kultury w Czarnej odbędzie się
ZEBRANIE WIEJSKIE

Proponowany porządek zebrania:
1.    Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum
2.  Wybór przewodniczącego, protokolanta, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
3.    Wybór Rady Sołeckiej